Bolivar Andersson

Födelsedatum:1877-06-27
Dödsdatum:1958-12-03
Gravsatt:1958-12-13
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2151, 2152

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn