Anna Viktoria Berndtsson

Födelsedatum:1892-08-07
Dödsdatum:1928-12-02
Gravsatt:1928-12-12
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2279, 2280

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn