Karl Ivar Karlsson

Födelsedatum:1917-11-13
Dödsdatum:1932-04-15
Gravsatt:1932-04-22
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2279, 2280

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn