Arne Aronsson

Födelsedatum:1928-11-04
Dödsdatum:2019-01-22
Gravsatt:2019-05-10
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 02 2091, 2092

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn