Karl Gustav Reinhold Andersson

Födelsedatum:1911-10-08
Dödsdatum:1963-07-01
Gravsatt:1963-07-19
Ort:UDDEVALLA
Gravnummer:VA 02 2091, 2092

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn