August Berndtsson

Födelsedatum:1856-02-22
Dödsdatum:1935-02-22
Gravsatt:1935-03-02
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2205, 2206

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn