Petronella Berndtsson

Födelsedatum:1857-04-23
Dödsdatum:1956-03-30
Gravsatt:1956-04-07
Ort:ÖDSMÅL,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2205, 2206

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn