Augusta Andersson

Födelsedatum:1866-05-07
Dödsdatum:1957-11-14
Gravsatt:1957-11-21
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2316, 2317

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn