Axel Georg Andersson

Födelsedatum:1866-01-15
Dödsdatum:1950-03-04
Gravsatt:1950-03-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2316, 2317

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn