Elsa Olsdotter

Födelsedatum:1830-10-30
Dödsdatum:1862-09-13
Gravsatt:1862-09-28
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2167, 2168

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn