Johannes Olsson

Födelsedatum:1834-11-03
Dödsdatum:1918-02-07
Gravsatt:1918-02-21
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2167, 2168

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn