Erik Johan Bertil Berndtsson

Födelsedatum:1910-09-13
Dödsdatum:1911-03-18
Gravsatt:1911-03-27
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2341, 2342, 2343

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn