Inger Johanna Nilsson

Födelsedatum:1836-04-06
Dödsdatum:1917-12-19
Gravsatt:1917-12-31
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2341, 2342, 2343

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn