Gurli Diana Wurzinger

Födelsedatum:1928-04-22
Dödsdatum:2017-12-19
Gravsatt:2018-05-11
Ort:Göteborg
Gravnummer:VA 02 2033

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn