Rudolf Anton Wurzinger

Födelsedatum:1921-06-02
Dödsdatum:1992-07-24
Gravsatt:1992-08-07
Ort:GÖTEBORG
Gravnummer:VA 02 2033

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn