Kristina Unneberg

Födelsedatum:1943-05-21
Dödsdatum:1999-01-20
Gravsatt:1999-07-13
Ort:MYGGENÄS
Gravnummer:VA 02 2023

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn