Lennart Unneberg

Födelsedatum:1941-04-19
Dödsdatum:2010-02-25
Gravsatt:2010-10-24
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 02 2023

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn