Märta Konstantia Berndtsson

Födelsedatum:1901-03-02
Dödsdatum:1922-01-11
Gravsatt:1922-01-20
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2190, 2191, 2192

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn