Rutger Berndtsson

Födelsedatum:1838-09-08
Dödsdatum:1908-12-13
Gravsatt:1908-12-27
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2190, 2191, 2192

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn