Sigrid Andersdotter

Födelsedatum:1812-01-16
Dödsdatum:1884-04-22
Gravsatt:1884-05-02
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2340

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn