Simon Klemets

Födelsedatum:1758-08-21
Dödsdatum:1828-01-04
Gravsatt:1828-01-15
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2340

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn