Agda Emelia Johansson

Födelsedatum:1890-12-21
Dödsdatum:1973-10-16
Gravsatt:1973-10-27
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3120, 3121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn