Johan Alfred Johansson

Småbruksäg, sva | VALLA,GÖTEB

1888-02-19 Födelsedatum
1957-06-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1957-06-29

VA 03 3120, 3121

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats