Agnes Hildegard Hermansson

Födelsedatum:1906-11-24
Dödsdatum:1992-09-18
Gravsatt:1992-10-01
Gravnummer:VA 03 3059, 3060

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn