Selma Mariana Hermansson

Födelsedatum:1883-09-13
Dödsdatum:1962-05-09
Gravsatt:1962-05-19
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3059, 3060

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn