Albert Ivar Andersson

Födelsedatum:1895-07-10
Dödsdatum:1971-02-23
Gravsatt:1971-03-06
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3012, 3013

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn