Arne Andersson

Födelsedatum:1923-06-16
Dödsdatum:2008-03-01
Gravsatt:2008-03-13
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 03 3012, 3013

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn