Alma Andersson

Födelsedatum:1917-03-19
Dödsdatum:2011-03-07
Gravsatt:2011-03-18
Ort:Rönnäng
Gravnummer:VA 03 3205, 3206, 3207

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn