Selma Josefina Andersson

Födelsedatum:1871-12-19
Dödsdatum:1951-02-08
Gravsatt:1951-02-21
Ort:KLÖVEDAL,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3205, 3206, 3207

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn