Emma Maria Johansson

Födelsedatum:1891-02-19
Dödsdatum:1923-12-02
Gravsatt:1923-12-13
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3169, 3170

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn