Hulda Arvida Johansson

Födelsedatum:1896-03-21
Dödsdatum:1920-08-05
Gravsatt:1920-08-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3169, 3170

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn