Helga Alfrida Johansson

Födelsedatum:1906-02-06
Dödsdatum:1977-10-01
Gravsatt:1977-10-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3248, 3249

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn