Ivar Valfrid Johansson

Födelsedatum:1895-09-19
Dödsdatum:1953-08-15
Gravsatt:1953-08-22
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3248, 3249

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn