Inger Johanna Karolusson

Födelsedatum:1843-09-12
Dödsdatum:1922-03-16
Gravsatt:1922-03-25
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3031, 3032

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn