Johan Ivar Edvardsson

Födelsedatum:1929-02-04
Dödsdatum:1929-02-05
Gravsatt:1929-02-15
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3031, 3032

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn