Johan Konrad Alfredsson

Födelsedatum:1899-09-21
Dödsdatum:1926-12-23
Gravsatt:1927-01-12
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3078, 3079

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn