Rutger Evald Alfredsson

Födelsedatum:1897-04-03
Dödsdatum:1929-12-31
Gravsatt:1930-01-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3078, 3079

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn