Johanna Maria Olsdotter

Födelsedatum:1838-09-06
Dödsdatum:1914-07-31
Gravsatt:1914-08-08
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3123, 3124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn