Paulina Hermansdotter

Födelsedatum:1875-10-29
Dödsdatum:1911-08-28
Gravsatt:1911-09-06
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3123, 3124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn