John Harry Johansson

Födelsedatum:1910-02-01
Dödsdatum:1918-01-28
Gravsatt:1918-02-08
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3272, 3273

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn