Maria Elisabet Johansdotter

Födelsedatum:1913-10-03
Dödsdatum:1920-04-27
Gravsatt:1920-05-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3272, 3273

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn