Knut Edvin Edvardsson

Födelsedatum:1892-10-29
Dödsdatum:1978-03-10
Gravsatt:1978-03-17
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3157, 3158

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn