Olga Hansson

Födelsedatum:1914-05-01
Dödsdatum:1996-08-21
Gravsatt:1996-08-29
Ort:STENKYRKA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3174

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn