Alice Edvardsson

Födelsedatum:1914-11-20
Dödsdatum:2000-02-13
Gravsatt:2000-03-01
Ort:TÅNGERÖD
Gravnummer:VA 04 4056, 4057

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn