Hilma Matilda Hansson

Födelsedatum:1869-12-22
Dödsdatum:1943-08-08
Gravsatt:1943-08-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4056, 4057

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn