Alma Bernhardina Kristiansson

Födelsedatum:1888-04-30
Dödsdatum:1981-10-14
Gravsatt:1981-10-23
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4006, 4007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn