Johan Bernhard Kristiansson

Födelsedatum:1863-08-06
Dödsdatum:1952-01-18
Gravsatt:1952-01-29
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4006, 4007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn