Andreas Kristiansson

Födelsedatum:1847-10-04
Dödsdatum:1917-08-21
Gravsatt:1917-08-30
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4298, 4299

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn