Augusta Kristiansson

Födelsedatum:1845-07-02
Dödsdatum:1924-11-29
Gravsatt:1924-12-09
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4298, 4299

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn