Anna Charlotta Olausson

Födelsedatum:1873-07-02
Dödsdatum:1953-03-25
Gravsatt:1953-05-04
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4273, 4274

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn